onsdag 23 januari 2019

Uteserveringar

Rökning på uteserveringar

              
Rökförbud gäller på alla offentliga lokaler inomhus dit allmänheten har tillträde, som till exempel restauranger och serveringar. Rökförbudet gäller inte serveringsytor utomhus. För att en serveringsyta ska räknas som uteservering, och rökning därmed vara tillåtet, ska luft fritt kunna passera så att det motsvarar utomhusmiljöer.
Miljöförvaltningens krav för att serveringsytan ska räknas som uteservering är antingen att taket är helt öppet, eller att väggarna till 50 procent är öppna. Det saknar betydelse vilken temperatur det är på serveringsytan eller vilket material väggar och tak består av (ex. tältduk eller plexiglas). Rökförbudet gäller också vattenpipor, utom när den bara innehåller örter.

måndag 17 juli 2017

Cykla som du vill

Gratulerar – här kan du cykla som du vill
 
Malmö är bland de bästa cykelstäderna i världen. Här kan du terrorisera allt och alla som rör sig på gator och torg. Du väljer själv den väg som du tycker är bäst: trottoaren ger lite extra krydda på tillvaron. Knuffa gärna de fotgängare som ännu inte fattat cyklistregelverket. Skäll på de som bara står i vägen och vill in på apoteket på Triangeln. Hota dem som inte väjer så fort som du vill ha och tydligen inte har lärt sig läxan. Du är lite sen och måste hinna till det viktiga mötet.
Det är sällan någon eller något får dig att bromsa upp och ännu värre: stiga av cykeln. Det måste man så klart fatta här i cykelstaden Malmö.
Ska du bara hämta en trisslott i Hemköp är det fritt fram att cykla in och ut i förbutiken, visa att du är bra på slalom bland rollatorer.
Ska du hinna på Systemet innan de stänger, måste du kasta dig på cykeln och få alla att pressa sig mot väggen i den smala passagen på trottoaren mellan Brogatan och Föreningsgatan. Hota eventuellt med stryk om de bara står där och glor. Precis här bör de ju veta det gäller att ta sig undan, det är mycket cykeltrafik.
Spångatan från Norra Skolgatan till Södra Förstadsgatan är inte speciellt trafikerad. Men varför köra på vägbanan? Glöm det. Roligast är att cykla på trottoaren, här finns mängder av hinder: Fotgängare, barn i barnvagnar, handikappade i rullstol – just name it. Livet som cyklist är underbart.
Vänliga hälsningar från en cyklist som faktiskt tycker det är härligt att cykla i Malmö. Det finns mängder av fina cykelvägar.
 

måndag 5 september 2016
YSTAD Ystads kommun mätte nedskräpningen vid Midsommarängen på Saltsjöbaden under hela förra veckan.
– Cigarettfimpar dominerar totalt bland skräpet, säger Andreas Göransson och Pontus Andersson från avfallsenheten.

– En cigarettfimp kan förstöra 1 000 liter vatten, påpekar de.

Under sommaren mätte Sysavregionen skräp på åtta strategiska platser, bland annat på ett torg i Lund, en skolgård i Sjöbo, ett strövområde i Skurup och ett område på vägen till och från Hedeskoga återvinningscentral.
Målet är att få reda på nedskräpningens omfattning. Undersökningen ska leda till gemensamma åtgärder som sedan följs upp.
– Vi måste bli mer medvetna om hur nedskräpningen påverkar naturen, exempelvis tar det mellan 20 och 25 år för ett tuggummi att brytas ner i naturen, förklarar Lotte Nilsson, miljöstrategi på avfallsenheten.

Nu har kommunen också valt att göra en egen mätning på Midsommarängen vid Saltsjöbaden, som är ett populärt utflyktsmål för Ystadsbor. Två personer från avfallsenheten var engagerade i arbetet varje dag under förra.
– Området kanske inte upplevs nedskräpat, men när man tittar på det i detalj upptäcker man en hel del, framför allt fimpar, som är det vanligaste skräpet i Sverige. Vi har också hittar en stor mängd snusprillor och plast från sugrör från olika dryckesförpackningar, förklarar Lotte Nilsson.
Kommunen hoppas att skräpmätningarna ska ge kunskap om vad nedskräpningen beror på för att på sikt kunna minska den.

– Poängen är att engagera många i detta, för det är ingen vits att sätta ut papperskorgar om folk inte använder dem. Det behövs en beteendeförändring. Ett sätt är att gå ut med information om skräpets påverkan på naturen, säger Lotte Nilsson.
Andreas Göransson och Pontus Andersson från avfallsenheten höll på att mäta när Skånska Dagbladet dök upp i torsdags.
Mätytan består av 140 mätpunkter på en hektar. På varje punkt görs en okulär bedömning utifrån fem kriterier hur skräpsituationen upplevs. Därefter mäts ytan med en cirkel på två meters radie utifrån punkten. Allt skräp räknas inom radien och antecknas i ett protokoll.
Uppgifterna registreras i SCBs datasystem och resultatet presenteras i en rapport under hösten.

onsdag 9 mars 2016

Föreningen arbetar för ett fimpfritt Lund

Artikel i Skånska Dagbladet 2016-03-09onsdag 15 oktober 2014


AFTONBLADET 

Dags att fimpa på busshållplatser
Stockholm. Lekplatser, uteserveringar och busshållplatser och tågperronger ska bli rökfria zoner, föreslår Folkhälsomyndigheten i en utredning som lämnats till regeringen. Meningen är att stoppa passiv rökning.

– Passiv rökning utomhus är ett stort problem. Det är väldigt många som störs och väldigt många som vill ha bort rökningen från ett antal platser, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson till TT.
Utredningen visar att hälften av den vuxna befolkningen utsätts för passiv rökning utomhus minst en gång i månaden. Samtidigt har fyra av tio barn med astma upplevt obehag med tobaksrök under de tre senaste månaderna.
I Sverige beräknas passiv rökning orsaka 5-10 fall av lungcancer och omkring 400 fall av hjärt-kärlsjukdom bland icke-rökare varje år.
Internationellt sett har redan flera länder, däribland Kanada, USA, Polen, Norge och Finland, infört rökförbud i olika allmänna utomhusmiljöer.
Den stora hälsovinsten med förbud på fler platser kan bli att fler människor slutar röka, säger han.
– I dag tycker många att det är enkelt att röka och fortsätter eftersom man kan göra det lite överallt. I andra länder har man sett att rökförbud i offentliga miljöer bidrar till att fler människor väljer att sluta röka när det blir bökigare, säger Johan Carlson.
TT: Hur tror ni att rökare kommer att reagera?
– En del surnar nog till och tycker att man jagar dem, andra har nog full respekt för att det är inte rimligt att man tar så stor plats i det allmänna rummet.
Även utomhusarenor står med på listan med platser som kan bli rökfria i framtiden.
I Sverige är skolgårdar och motsvarande områden vid förskolor och fritidshem rökfria utomhusmiljöer sedan 1994. Inomhus har rökning reglerats flera gånger sedan tobakslagen trädde i kraft 1993. Senast skedde det 2005 på restauranger och andra serveringsställen.
Enligt myndigheten kan sämre möjligheter att röka på allmänna platser också bidra till att det blir mindre attraktivt att röka.
Att ingen ska behöva utsättas för passiv rökning mot sin vilja är ett av delmålen i riksdagens folkhälsoproposition som antogs 2003.
 


  

tisdag 20 maj 2014

torsdag 15 maj 2014